• Master Akademi Danışmanlık
  • İletişim : 0324 239 43 77

Amaç ve Değerler

Amaç ve Değerler

Amacımız iş dünyasında ve toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmektir.

*Müşterilerimizin Master Akademi kadromuza duyduğu güven ve en üst seviye etik davranışımız firmamızın en temel değeridir.

*Etik davranışımız; sonuçların en yüksek kalitede olmasını hedeflemek ve sağlamak, müşterimizin itibarını kendi itibarımız olarak görmek, zor olsa bile doğru olanı savunmak ve gereğini yerine getirmektir.

*Fark yaratmak; faaliyet alanımızda değişimlere hızlı cevap vererek, bilgilerimizi güncel tutarak müşterilerimizle birlikte hareket etmektir.

 

*Beyin fırtınası; mevcut duruma hakim olarak sürekli sorgulamak, yenilenmek için yeni olasılıklara açık görüşlülükle yaklaşmak, mevcut olanı yeniden hayal etmek ve uygulamaya koymaktır.

*Kazan-kazan; işbirliği yaparak ve paylaşarak, değişik bakış açıları, fikirleri bir araya getirerek, gelişim amaçlı geri bildirim vererek ve alarak en üst seviye başarıyı paylaşmaktır.

*Bireysel katma değer; her bireyin kattığı değerin farkına varmak, onları dinlemek, anlamak ve sisteme dahil etmeyi amaçlamaktır.