• Master Akademi Danışmanlık
  • İletişim : 0324 239 43 77

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı

Durum: Dış ticarette zaman ve maliyet en önemli başlıklardan biridir. İthalat ve ihracatta gümrüğe girmeksizin firma tesisinden direkt olarak yükleme ve boşaltım yapılması büyük rekabet avantajları sağlamaktadır. Bu durumun temin edilmesi için YYS belgesine sahip olmak esastır.

Riskler: Belge alan firmalar ile rekabet edememek, müşterilerce tercih edilmeme durumu, zaman kaybı, fırsat maliyeti vb.

Danışmanlık başlıkları: İç kontrol sisteminin kurulması, denetime hazır durum temini, başvuru dosyası oluşturulması, sunumu ve takibi, belge alım süreçlerinde firmanın uyumlu hale getirilmesi ve gümrük ve dış ticaret mevzuatı hakkında eğitim ve bilgilendirme.