• Master Akademi Danışmanlık
  • İletişim : 0324 239 43 77

Mevzuat Danışmanlığı

Mevzuat Danışmanlığı

Durum: TC Gümrük mevzuatı sürekli değişiklikler ve gelişmeler göstermektedir. Dış ticaret firması için risk ve avantajları bilme, tüm başlıklardaki farklılaşmaları düzenli edinme ve yürürlüğe koyma ihtiyacı mevcuttur.

Riskler: İdari para cezaları, YYS ve OKSB kaybı, adli cezalar, ihtilaflar

Danışmanlık başlıkları: Mevzuat, teşvikler, basitleştirilmiş işlemler, kaçakçılık, menşei, tarife, kıymet, dolaylı vergiler, fonlar, tercihli ticaret anlaşmaları