• Master Akademi Danışmanlık
  • İletişim : 0324 239 43 77

Sonradan Kontrol Denetimleri Danışmanlığı

Sonradan Kontrol Denetimleri Danışmanlığı

Durum:4458/73 maddesi gereğince eşya tesliminden sonra beyan edilen bilgilerin doğruluğu TC müfettişlerince denetlenmektedir. Dış ticaret firması tüm ticaretini gerçekleştirmiş olsa dahi risk altında kalmaktadır.

Riskler: YYS ve OKSB belge kaybı, idari ve adli ihtilaf riski, yersiz maliyet riski

Danışmanlık başlıkları: Beyanname incelemeleri, denetim sürecinde vekillik, süreç takibi, riskli alanlara ilişkin raporlama, itiraz hazırlıkları, itiraz ve yargı süreci yönetimi