• Master Akademi Danışmanlık
  • İletişim : 0324 239 43 77

Gümrük Müşavirlik Eğitimleri

Gümrük Müşavirlik Eğitimleri

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Giriş

İthalat – İhracat Rejim Kararları ve Yönetmelikleri

Temsil ve Bilgi Hakkı

Gümrük Tarifesi

Eşyanın Tercihli ve Tercihsiz Menşei (Uluslararası Serbest Ticaret Anlaşmaları)

Eşyanın Gümrük Kıymeti

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları

Gümrük Rejimleri

Gümrük Beyanı ve Kontrolü

Muafiyet ve İstisnalar

Gümrük Yükümlülüğü

Gümrük Vergileri – İdari Yaptırımlar ve Para Cezaları –İtiraz

Uzlaşma

Tasfiye

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

3065 sayılı KDV Kanunu

4760 sayılı ÖTV Kanunu

Uygulama Tebliğleri

Diğer Hizmetler