• Master Akademi Danışmanlık
  • İletişim : 0324 239 43 77

Gümrük Uygunluk Denetim Danışmanlığı

Gümrük Uygunluk Denetim Danışmanlığı

 

Durum: Dış ticaret firmaları gümrük müfettişlerince denetlenmektedir. Herhangi bir risk oluşmaması için gümrük mevzuatına tam uyum bağımsız olarak bir danışman tarafından önceden denetlenmesi firmayı olası riskleri erken teşhis ederek güven teminini sağlamasını garanti eder.

Riskler: Güvenilirlik kaybı, adli riskler, maddi riskler, statü kaybı riskleri

Danışmanlık başlıkları: Eşya sınıflandırma tespiti, vergilendirme-menşei etkileşimi, beyanname-muhasebe etkileşimi, sözleşme-gümrük beyan etkileşimi, sözleşme-mevzuat etkileşimi, kıymet akışı- gümrük süreç analizi, banka hareketleri, stok hareketleri tespit ve analizi